Marketing

obch.cinn._sk

 

„Na marketing sa nesmie pozerať úzko ako na úlohu objavovania šikovnejších spôsobov predaja výrobkov firmy. Mnoho ľudí si pletie marketing s niektorou z jeho čiastkových funkcií, ako je reklama a predaj. Autentický (pravý) marketing nie je umenie predávať to, čo robíte , ale vedieť, čo máte robiť. Je to umenie identifikovať a pochopiť zákazníkove potreby a vytvárať riešenia, ktoré poskytnú uspokojenie zákazníkom, zisk výrobcom a prínos všetkým zainteresovaným.‘‘ – Phillip Kotler

V podmienkach trhového hospodárstva pôsobí trhový mechanizmus, ktorý predstavuje vzájomné vzťahy medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi. Na základe týchto vzťahov sa rozhoduje o použití výrobných zdrojov , určení ceny a množstva výrobkov či služieb.                                                                                                                                         Optimum chápeme ako najlepší dosiahnuteľný výsledok v zmysle kompromisu medzi rozdelnými parametrami alebo vlastnosťami vzhľadom k použitiu, využitiu alebo cieľu.

Bonid trade je sprostredkovateľská firma, ktorá na základe zákazníkových očakávaní a cieľov sa usiluje o optimálne riešenie daného projektu.

Výhodou spolupráce s Bonid trade je v prvom rade flexibilita. Nelipneme na precedensoch a vyšlapaných chodníkoch, ale zvažujeme a prehodnocujeme alternatívy  ‚‚ad hoc‘‘ (pre daný prípad) a to nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí využívajúc  služby partnerských firiem v Rakúsku a Českej republike.

K dnešnému dňu boli úspešne zrealizované projekty v nasledovných oblastiach:

Výroba polygrafických reklamných materiálov

Webdizajn a tvorba webových stránok

Vytvorenie loga

Úspech projektov spočíva v kooperácii so spoľahlivými obchodnými partnermi, ktorí kvalitu svojej práce dokazujú v každodennej praxi. Využite naše skúsenosti nielen z obchodnej činnosti ale aj z logistiky a pracovných síl, keďže sa často jedno bez druhého nezaobíde. U nás to nájdete všetko  pod jednou strechou ako ‘‘all in one‘‘ riešenie.

Budeme radi, ak nám umožníte stať sa súčasťou aj  Vášho projektu. Kontaktujte nás, tešíme sa.